Adatvédelem

A szexcsillag.hu a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény személyes adatok védelmére vonatkozó rendelkezései alapján kezeli. A szexcsillag.hu kijelenti, hogy tiszteletben tartja a tudomására jutó, a felhasználókra vonatkozó minden adatot, tényt, információt, azokat bizalmasan kezeli és kizárólag szolgáltatásai fejlesztéséhez, valamint saját célú kutatás, illetve statisztika készítéséhez használja fel.

Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul (kivéve jogszabályi kötelezés illetve a hatósági eljárás eseteit) vagy azt törvény vagy- törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli.

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelni e célnak.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető. Az érintettet tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire.

Személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha ahhoz hozzájárul az érintett, vagy azt törvény megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

A szexcsillag.hu chat oldala (mely elérhető a chat.szexcsillagok.hu aldomainról is) tartalmaz képfeltöltési szolgáltatást. A feltöltött képek minimum 24, maximum 48 óráig érhetőek el a hoston, a megfelelő link birtokában, melyet csak a feltöltő ismer, majd ez idő elteltével a feltöltött képek végleg törlődnek a tárhelyről. Ezen eljárással a felhasználók tisztában vannak és elfogdják, mikor a "Belépés" gombra kattintanak.

A honlap látogatása során a rendszer rögzítheti a felhasználók IP címét, a látogatás időpontját és a megtekintett oldal címét - technikai okból, valamint a felhasználói szokásokra vonatkozó statisztikák készítése céljából.


Az oldalt csak 18 életévüket betöltött látogatók használhatják. / Adult content!

Elmúltál már 18 éves? / Are you over 18?